Het voorgeslacht van Gerrit Jan Kleefmann gehuwd met Grietje Jonker.

De eerste Gerrit Kleefman die in deze streek te ontdekken valt en ook geboren is, is Gerrit Kleefman zoon van Harm (Hermen) Kleefmans en Jantien Gravens, gedoopt op 4 februari 1770. Hij is geboren in Loozen (een buurtschap tussen Gramsbergen en Hardenberg).

Hiernaast: Uit de doopboeken van de NH-kerk in Hardenberg 1770 nr 184 bl 20 dd 04-02-1770

Zijn vader Harm (Hermen) Kleefmans is naar alle waarschijnlijkheid geboren in de regio Hoogstede in Duitsland in ca.1745. Enig bewijs van deze geboorte is helaas niet gevonden. Wel is er in de kerk van Emlichheim een lijst gevonden, waarop staat dat meerdere Kleefmannen daar gedoopt zijn. Een verhaal doet binnen deze familie de ronde dat zij hun wortels in Kleef (Kleve) hebben. Als Hannikmaier is de voorvader in Duitsland met de oogst mee naar boven getrokken. Aantrekkelijk is dit verhaal wel. Immers Hannikmaiers trokken met de bloei van het gewas mee. Als de tijd van oogsten aanbrak waren zij erbij om dit uit te voeren. Enig bewijs ontbreekt echter. Dit is echter wel interessant om uit te zoeken.

Tot aan Harm (Hermen)Kleefmans is niet zeker of e.e.a. juist is weergegeven. Als men het doopboek van de kerk uit Emlichheim raadpleegt zou de vader van Harm (Hermen) Kleefmans Gerrit Kleefman kunnen heten. Voor deze veronderstelling is geen sluitend bewijs gevonden.
Aan de hand van ditzelfde doopbewijs kan men concluderen dat er meerdere families Kleefmannen in Emlichheim (of omgeving) gewoond hebben of nog wonen. Feit is wel dat in meerdere Plaatsen (o.a. Uelsen) in Duitsland nog vele Kleefmannen wonen. Hun familienamen schrijft men meestal als Kleefmann (dubbel n).

Zoals in Nederland het bevolkingsregister en burgerlijke stand vanaf 1811 functioneerden, is het in Duitsland niet gegaan. Daar funktioneerde pas rond 1890 het bevolkingsregister en burgerlijke stand.

Harm (Hermen) Kleefmans en Jantien Gravens mochten nog meer kinderen ontvangen getuige de doopboeken van de NH-kerk in Hardenberg.

    1762 nr.184 bl.6

1765 nr.184

Bovendien heeft het echtpaar Harm (Hermen) Kleefmans en Jantien Gravens daarvoor in de gemeente Dalen gewoond getuige de geboorteakte van zoon Jan. (Dalen, doopboek (1718-1811; DTB 31), 20 juli 1760, pagina 22. Gedoopt: Jan, geboren te Dalerveen, zoon van Harm Kleefmans en Jantjen Gravens). Coevorden was een zelfstandige gemeente.

In 1762 kocht Harm Kleefmans van zijn zwager Hendrik Koning te Baalder een keuterplaats met een kavel grond aan de Looserdijk (anno 2015 Looserweg).Hiernaast de koopovereenkomst .

 

Ook bekend is dat dochter Jannegien huwde met Frederik Bussemaker. Frederik Bussemaker was in die jaren kastelein, broodbakker en burgemeester van Hardenberg.

Hoe het zoon Jan en dochter Janna vergaan is, is niet bekend. Zoon Gerrit vinden wij terug in Coevorden. Hij trouwde op 25-04-1798 met Harmina Witten getuige DTB-boeken van de NH-kerk Coevorden uit 1798.
Gerrit en Harmina mochten meerdere kinderen ontvangen waaronder drie zonen. Gerrit overleed in Coevorden in het huis nr.106 achter de kerk. Hij was toen weduwnaar van Harmina Witten en liet bij zijn overlijden twee meerderjarige en vier minderjarige kinderen na. In zijn overlijdensakte wordt gezegd dat Gerrit op 4 februari 1771 geboren is terwijl uit de doopboeken van de NH-kerk van Hardenberg valt op te maken dat hij op 4 februari 1770 geboren is.

Hiernaast vindt U de overlijdensaktes van Gerrit Kleefman en zijn echtgenote Harmina Witten.

De oudste van deze drie zonen willen we verder volgen. Bij geboorte kreeg hij de naam Harm Witten Kleefman mee. De tweede voornaam (Witten) was de familienaam van zijn moeder. Deze Harm Witten Kleefman huwde 2 maal. De eerste maal met Geertien Kuiper uit Sleen, dochter van Harm Kuiper en Gebbechien Zijlman. Geertien overleed op 02-06-1848 in het huis Sallandsestraat 106 in Coevorden 41 jaar oud. Hij trouwde nadien met Jantien Prinsen, dochter van Gerrit Prinsen en Trijntje Geerts uit de gemeente Zuidwolde. Zij stierf echter twee jaar na haar huwelijk met Harm Witten Kleefman op 46 jarige leeftijd in dezelfde straat op nr.164.

Harm Witten Kleefman en Geertien Kuiper ontvingen samen 6 kinderen waaronder 2 zonen die al op jonge leeftijd overleden. De enige overgebleven zoon werd weer Gerrit Kleefman genoemd. Samen met zijn tweede echtgenote Jantien Prinsen verwachte hij ook een kind. Dit kind kwam echter levenloos ter wereld.

In 1852 stierf ook zijn tweede vrouw Jantien.
Opm: Harm Witten Kleefman moet in zijn leven veel verdriet gekend hebben

J.C. Brinks beschrijft deze familie in zijn boek : "De buurtschappen rond Coevorden" .

Harm Witten Kleefman verhuisde als weduwnaar circa 1855 naar de Ballast bij Coevorden. Hij komt van het adres achter de Sallandsestraat 164 naar de Ballast 356 (Huis nr.7) Uit zijn eerste huwelijk met Geertien Kuipers heeft Harm Witten vier kinderen: Gerrit (*1834), Harmina (*1839), Hendrika (*1844), en Hinderkien (*1846).

Hiernaats recht: een kaartje waarop de ligging van huis nr.7 in de Ballast

Hiernaast links: Geboorteakte van Gerrit  KLeefman zv Harm Witten Kleefman en Geertien Kuiper 02-10-1834

In 1859 overleed Harm Witten Kleefman op 60-jarige leeftijd. Zijn zoon Gerrit Kleefman (*1834), landbouwer in de Ballast wordt de hoofdbewoner. Gerrit Kleefman trouwde 04-05-1860 met de 21-jarige dienstmeid Johanna Klazina van Tarel (*1838), dochter van Roelof van Tarel en Geertruid Bosch.

 

Hiernaast rechts: de geboorteakte van Johanna Klazina van Tarel

Zoals gezegd woonde in 1861 hier (Ballast 356) Gerrit Kleefman  met zijn vrouw en zijn drie zussen: Harmina, Hinderika en Hinderkien. Gerrit en Johanna KLazina ontvingen hier drie kinderen: Harm (*1861 B.S.Coevorden akte 50), Roelof (*1862 B.S. Coevorden akte 78), Gerrit Jan (*1865 B.S.Coevorden akte 69).

Circa 1867 vertrok het gezin van Gerrit Kleefman naar Steenwijksmoer. De jongste dochter Geertruid (*1871  B.S.Coevorden akte 77) werd in Steenwijksmoer geboren.

Na het vertrek van het gezin is dit huis lange tijd bewoond geweest door de fa. Gommer Ca. 1960 valt ook dit huis ten prooi aan de ruilverkaveling en in 1965 wordt dit huis gesloopt. Het adres is dan Ballast 21

Hieronder de geboorteaktes van de 4 kinderen van Gerrit Kleefman en Johanna Klazina van Tarel.

 

Gerrit bouwde in Steenwijksmoer in 1867 een nieuw huis dat het kadastrale nummer A1592 krijgt, en zal daarom eerst midden in het veen (zgn.Zaadvenen) in een hut hebben gewoond.

Gerrit kocht het stuk grond, met nummer A289, van de erfgenamen van Jan Berends (*1758 Emlichheim-overl. In 1823) en Willemina Berends-Maties (*1761-overl. In 1813).

In 1870 heeft Gerrit's huis als adres Ballast 514 en in 1879 wordt dit huisje gesloopt (te klein??) en ernaast nieuw gebouwd. Het kadastrale nummer van dat huis wordt A2417 en het perceel bestaat uit een huis van 50m2, schuur en erf. Het adres wordt dan Ballast 516. (op de bovenstaande kaart aangeduid als huisnr.2


Na het vertrek van het gezin Kleefman in ca.1879 heeft deze boerderij meerdere bewoners gekend. In 1963 is dit huis door brand totaal verwoest en op deze plaats niet meer opgebouwd.

 

 

De familie Kleefman vertrok in ca.1879 naar het Pikveld op het adres Pikveld 450, later verandert in Pikveld G2 (Kadastrale nr.G229). Deze boerderij was erg groot en daarom woonden hier jarenlang boerenfamilies bij in ,als knecht voor het gewone boerenwerk.Pas in 1898 verkocht Gerrit Kleefman zijn boerderij in de Ballast (Ballast 516) aan de  toenmalige fam.van Lintel.

Hiernaast de tijdelijke woonplaats in het Pikveld bij Coevorden

 

Tevens geven bovenste kaartjes geven de ligging weer van huis nr 2 in Pikveld, het huis waar het gezin Kleefman maar korte tijd gewoond heeft.

Hiernaast links: de woning van de familie Kleefman in Arkel/Tinholt bij Hoogstede. (Deze woning is inmiddels afgebroken en op die kavel is weer een nieuwe opgebouwd).
In 1882 vertrokken zij naar Tinholt onder Hoogstede. Harm trouwde in 1886 in Emlichheim met Jennegien Albers. In Tinholt is Gerrit Kleefman geboren, een zoon van Harm Kleefmann en Jennegien Albers. Roelof trouwde in 1887 met Fenna van de Berg. Geertruida had inmiddels vriendschap gesloten met Hindrik Jan Beuker uit Vorwald (Laar-D). Als we de situatie daar ter plekke bekijken kunnen wij ons wel een voorstelling geven welk pad de voorkeur kreeg om te bewandelen en om bij elkaar te zijn. Immers het huis in Tinholt lag tegen de rivier ‘de Vecht’ en ook de buurtschap Vorwald lag dicht bij deze rivier. Water geeft immers licht af in het donker.
Voor de jonge mensen een baken om langs deze rivier bij zijn of haar geliefde te komen.

Hiernaast rechts: de geboorteakte van Gerriet Kleefman zv Harm Kleefman en Jennegien Albers 31-01-1888 Standesambt Hoogstede nu Emlichheim akte 3 (Let op de spelling)

Zoals eerder vermeld heeft Gerrit Kleefman zijn boerderij in de Ballast (Ballast 516) aan de  toenmalige fam.van Lintel in 1898 verkocht. Met de opbrengst heeft hij waarschijnlijk de boerderij in Esschebrugge bij Emlichheim gekocht??( of gehuurd van ene Gerrits). Hemelsbreed niet ver vanaf het Pikveld. Roelof en Geertruida waren toen al getrouwd. Gerrit en Johanna Klazina zijn rond 1890 vanuit Tinholt vertrokken samen met Harm en zijn gezinnetje en zoon Gerrit Jan naar de boerderij in Eschebrugge. Geertruida huwde in 1892 met Hindrik Jan Beuker. Ons is niet bekend of Geertruida voordien een dienstbetrekking had of is meegegaan is naar Esschebrugge.Gerrit overleed op 67 jarige leeftijd in Esschebrugge. Vlgs. een notarisakte heeft de weduwe Johanna Klazina de bezittingen in Esschebrugge verdeeld. Harm kwam op de boerderij te wonen. Roelof en Geertruida kregen allebei een som geld. Zoon Gerrit Jan overleed op 25-jarige leeftijd. (was hij gehandicapt??)

Hieronder links de overlijdensakte van Gerrit Jan Kleefman zv Gerrit Kleefman en Johanna Klazina van Tarel 19-08-1891 Standesambt Emlichheim akte 50

Harm beheerde in die tijd deze boerderij aan de Gerrits Diek, een zijstraat van Zur Maate. (zie foto:rechts)Deze weg loopt via de weg "Hinter den Kanal" en komt op de Aatalstrasse uit. Anno 2009 wordt deze boerderij nog als veeschuur gebruikt. In dit huis zijn naar alle waarschijnlijkheid ook zijn ouders Gerrit Kleefman en Johanna Klazina van Tarel overleden. Immers deze zijn overleden in Esschebrugge. In die tijd woonden er maar weinig boeren. Voor het merendeel was het woeste grond.
Hiernaast de stal verworden boerdererij in Esschebrugge aan de Gerrits Diek waar Harm boerde met getrouwde zoon Gerrit en overige kinderen en waar Gerrit Kleefman en Johanna Klazina van Tarel zijn overleden  (foto 2009)

De voornoemde boerderij in Esschebrugge ligt tegen de grens met Nederland. Harm kreeg dan ook toestemming om zijn ‘vee’ te verweiden over het kleine grensstroompje ‘Schoonebekerdiep”.

De naam van de streek was  Emlichheimer-Wösten. Genoemde Harm Kleefman is met zijn echtgenote en kinderen naar Lutten aan de Dedemsvaart vertrokken. Ook hun zoon Gerrit met vrouw en de dan al geboren kinderen zijn op het zelfde adres in Lutten a/d Dedemsvaart gaan wonen. Dagtekening van bevolkingsregister van de gem.Hardenberg is 5 mei 1925.

OPM: Waren de kinderen Johanna en Jan van het echtpaar Harm en Jennechien al getrouwd en daarom in Duitsland achtergebleven?

Harm vertrok op 5 mei 1925 naar Lutten, hoewel de datum van verhuizing niet helemaal helder is te krijgen.

In het bevolkingsreg.1921-1940 nr. 97 van de gem. Hardenberg wordt een verandering bij Gerrit Kleefman vermeld op de  datum 28 april 1924.OPM: Klopt deze datum wel????.

Volgens de persoonskaart is dit gezin op 5 mei 1925 vetrokken naar Lutten P244.(Ambt Hardenberg). Op 1 mei 1941 werd het adres Lutten P244 in de gemeente Hardenberg. In april 1950 werd het huisnr.gewijzigd in P 282.Op 30 juni 1964 werd het adres: Dedemsvaartseweg-Zuid 87. Harm overleed op 31-12-1938 in Lutten a/d Dedemsvaart.

Zoals eerder vermeld was de zoon Roelof ( zoon van Gerrit Kleefman en Johanna Klazina van Tarel) al gehuwd met Fenna van den Berg. Hun oudste zoon Gerrit Jan is in de buurstschap Osterwald geboren.

Het gezin Roelof Kleefman vertrok vanuit Osterwald, een buurtschap onder Veldhausen( anno  2012 behorend bij Samtgemeinde Neuenhaus.) op 01-05-1890 naar Emlichheim-Wösten. Hij werd boerenknecht bij de wed. Wandscheer aan (anno 2009), de Aatalstrasse is. Voornoemde familie bestond toen uit de weduwe met 3 dochters. Haar man is tijdens noodweer in 1891 door de bliksem getroffen en overleden. De tweede zoon Gerrit van Roelof en Fenna is op 9 aug.1890 in Emlichheim-Wösten geboren. Dochter Fenna zag op 5 sept 1892 het levenslicht in Emlichheim-Wösten. Op 15 sept.1902 stierf zoon Gerrit op 12-jarige leeftijd.

Hiernaast de geboorteakte van Gerrit Jan Kleefmann (Opm: de datum is voor ons onleesbaar - oud-Duits)

Opm: Hier komt ook de dubbele "n" in zicht. Verschrijving van Standesambt Emlichheim????
Immers zoals ik in het begin al opmerkte woonden er meerdere gezinnen in de "Graftschaft Bentheim". 

Hiernaast: Het uittreksel uit de Burgerlijke Stand ven de Samtgemeinde in Emlichheim

Roelof scheidde van Fenna op 03-03-1904.

OPM: Harm, Roelof en Geertruida hebben elk één van hun kinderen de voornaam Gerrit Jan gegeven. Dat kan op een tragische gebeurtenis in de familie duiden

Volgens een schrijven van samtgemeinde Emlichheim is het gezin van zoon Gerrit Jan Kleefmann op  1 mei 1926 naar Bergentheim vertrokken. Roelof kwam later bij dit gezin inwonen. Gerrit Jan Kleefmann heeft eerst nog hun woning in Bergentheim gebouwd. Volgens een dochter van Gerrit Jan Kleefmann (Alberdina Fenna) was haar grootvader in zijn laatste levensjaren zonder vaste woon-of verblijfplaats.

    

Hierboven: Een fragment van het overzicht-verhuizingen uit de Burgerlijke Stand ven de Samtgemeinde in Emlichheim met enkele foto's

In het najaar (1-10-1928)vertrok hij weer naar Esschebrügge (DLd) bij de grensovergang Coevorden. In Esschebrugge aan de Ikenweg een zijweg van de Aatalstrasse in Esschebrügge, overleed hij in het najaar van 1928  als zwerver in het huis van nicht Meijer-Kleefman.(Een dochter van broer Harm Kleefman: Johanna Kleefman was gehuwd met Jan Meier).

 

 

Hiernaast:  Een foto van het sterfhuis van Roelof(anno 2009).
Opm: De foto is half duister weergegeven (foto 2009)

De dochter van Gerrit en Johanna Klazina huwde op 13 sept. 1982 (Geertruid) met Hindrik Jan Beuker. Zij overleed op 22 juli 1903 in Emlichheim (D). Nazaten van deze familie kan men op meerdere plaatsen vinden in Duitsland.

Nog even iets over het geslacht van Tarel. Deze familie heeft zijn wortels rond Coevorden/Dalen.

Rond 1800 had een voorouder van Johanna Klazina (Kars van Tarel) de functie: Representant des Volks (1795), Lid stedelijke raad 1814-1842, hoewel hij naast landbouwer ook jeneverstoker was.

Komt men b.v. in Dalen (Dr.) en wil men even iets nuttigen dan is de uitspanning ‘’t Oelnbret’ een goed alternatief. Dit restaurant is ook van oudsher een bezitting geweest van het geslacht ‘van Tarel’.

Ook in Hardenberg stond het hotel ‘van Munster’ goed bekend. De vrouw van de hotelier stamde uit het geslacht ‘van Tarel’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPM: Wil men meer weten over de familie Kleefman(n)? U hebt t.z.t. de mogelijkheid in-uit te loggen op het menu gedeelte  'Mijn Genealogie data' . Daarvoor moet U wel een inlogcode aan te vragen.(Denk aan AVG) en dan nog wordt niet alles weergegeven. Opm: Dit gedeelte is 'onder construction'.