Het PLAGGENMARS aan de Janmansweg met haar bewoners.

De naam is ontstaan uit een veldnaam: een Mars waar plaggen werden gestoken: Plaggemars. Al in 1611 is er sprake van de ‘plaggemars te Noortmeer’. In 1683 staat op de plaggemars een woning, in eigendom bij vrouw grubbe tot Mennigeshave. De woning wordt bewoond door Jan Tonnisz. oud 30 jaar. Als deze Jan de eerste bewoner is geweest dan is ‘de Plaggemars’ gesticht kort voor 1683.

Bewoners

1696 overdracht: Vrouw Grubbe tot Mennegeshave verkoopt het Plaggemars aan Dr. Jan van Muiden voor  ƒ 560,-

1683 bewoners: Jan Tonnisz. en Engele Tonnisdr. Met 1 kind Hendrik

1707 eigendom? Jhr. Sloots tot Westenborg.

1710 doopboek: Hendrik Jz. Plaggemars laat dopen; een jaar later (1711) Aaltje, 1713 Teunis, 1714 Gerrit, 1716 Jan, 1718 Arent

±1737 trouwen: Jan Hendriksz. Plaggemars (*1716) x Maria Jansd. Kinderen: 1738 Jannes, 1741 Jan.

±1749 trouwen: Jan Dercksz. x Elisabeth Hermsd. Westermars, alias Potderks. Kinderen: 1750 Derck, 1752 Hermen, 1756 Jan, 1760 Gerrit, 1763 Hermine, 1766 Anna Catrijn.

1776 trouwen: Hermen Plaggemars 1752 x Ida Hendriksd. Slots van Bergentheim. Kinderen: 1777 Gerrit, 1779 Hendrik, 1781 DERCK, 1785 Anna Catharina, 1783 Jan, 1788 Egtbert.

1805 trouwen: Gerrit Plaggemars (*1777) x Geertje Derksd. Kinderen: 1806 Harm, 1808 Geertje,  1811 Hendrikje, 181.. Hendrik.

18..  trouwen: Gerrit Plaggemars x Berendina Hekman (*1790 Ommen). Kinderen: 1816 Geesje,  1818 Hendrikje, 1820 Hendrik, 18.. Jan, 1823 Ida,
1824 Hendrika, 1827 Gerrit Jan, 1831 Hermina, 1833 Gerrit Jan

1830 trouwen: Geertje (*1808) x G. Pieltjes. Geesje x J.G. Willemse.

1846 trouwen: Hendrikje x J. Nevenzel.

1848 trouwen:  Ida x Derk Noeverman. Derk naar Magele, Achteres.

183? Geertje Plaggemars x J.G.W. Willemse. Kinderen: 9-10-1839 Lodewijk Jacob, 6-1-1844 Reintje.Gezin vertrekt naar erf ‘de Keus’.

1850 trouwen: J. Bosch en Hendrika Plaggemars. Kind: 25-11-1859 Willem.

1851 trouwen: Gerrit Jan Plaggemars (*1833) x Johanna Lohuis (*1830 f1887). Kinderen: 1854 Berendina,  1856 Egbert, 1860 Egberdina,
1862 Gerritdina. 1865 Willemina, 1869 Hendrikje.

1891 trouwen: (27 mei) Gerritdina Plaggemars x Jan Noeverman (*1862). Kinderen: 1893 Gerrit Jan,  1896 Ida (overl.1896).

1905 overlijden: G.J. Plaggemars *1833, Johanna Lohuis *1830 overl.1887.

1918  trouwen: G.J.Noeverman (*1893) x Hermina Johanna Minkjan (*1898). Kinderen: 1919 Jan,  1921 Johanna, 1924 Gerhard, 1927 Mannes,
1929 Hendrik, 1931 Albert, 1933 Ida.

1949 D 95 : Janmansweg 9, G.J. Noeverman.

2002: Janmansweg 19, A. Noeverman.

 

Bron: Het boek : Meer en Noordmeer Beschreven en beschouwd door A.G. Kleinjans en E. Roelofs

OPM: Jhr.A.J. Gevers en A.J. Mensema spreken in hun boek ”De Havezathen van Salland” over Mennigjeshave i.p.v. Menegeshave

 

 

Derck of Derk Plaggemars (boven in cursief in hoofdletters gedrukt) zoon van Hermen Plaggemars 1752 x Ida Hendriksd. Slots van Bergentheim is naar Oud-Bergentheim vertrokken. (zie onderstaande foto van 'het Lamberts')

Derck geldt als stamvader van de Hardenbergse tak. Hij is op 28 jan. 1814 getrouwd met Geerje Wygmink (Lamberts)

Uit het doopboek van de Hervormde Kerk 1704-1812 te Den Ham blijkt dat hij de familie naam Plaggemarsch heeft meegekregen. (zie onderstaand

uittreksels)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'het  Lamberts' in Oud Bergentheim ( ca. 1950)