OPM: Op de pagina “ Mijn genealogie data” staan meerdere foto’s/dia’s/akte’s . Wil men een foto/ dia/ akte dan dient men daarvoor een verzoek in bij de webmaster. Voor gemaakte onkosten kan men een kopie van gevraagde verkrijgen. Op het welkomstscherm onder het kopje ‘overzichten’ kan men een lijst vinden met alle foto’s die verwerkt zijn (inclusief foto’s van akte’s e.d. )
Foto’s zullen dan door de beheerder op fotopapier worden afgedrukt.

Het gebruiken van gegevens voor commerciële doeleinden is niet toegestaan..

Voor de Burgerlijke Stand (BS) gelden beperkingen op de openbaarheid. Voor geboorteakten is dat 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 40 jaar. Ook voor het Bevolkingsregister (BR) geldt een beperking op de openbaarheid van 75 jaar. Dit in verband met privacybescherming