Plaggenmarsch=Plaggenmars=Plaggemars 

Een plaggenmars is hoogveen waarvan boeren de toplaag afplaggen om als strooisel in de potstal te gebruiken. Als het vee in de winter op stal staat, is het turfachtige materiaal een goed middel om de poten van de dieren droog te houden en dierziektes tegen te gaan. Een bijkomend voordeel is dat het strooisel, vermengd met de uitwerpselen van de dieren, goede meststof vormt voor de akkers. De familienaam ‘Plaggenmars’ hangt samen met het verschijnsel van deze moerasachtige grond voor de productie van plaggen. Het is vroeger in Nederland een bekend gegeven dat mensen en families worden genoemd naar de plek waar zij wonen. Als je als bijnaam ‘die van de Plaggenmars’ hebt, wordt dat bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 als vanzelf de officieel geregistreerde achternaam ‘Plaggenmars’. Iedereen kent je immers toch al bij die naam.

Gebruikt: Het boek : Meer en Noordmeer Beschreven en beschouwd door A.G. Kleinjans en E. Roelofs

akte van naamgeving 140, Den Ham
Bron : Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

Herm is geboren in 1754
Bron: Doopboek van de Hervormde Kerk 1704-1812 te Den Ham

Gemeent Den Ham, Sectie F Noordmeer

akte van naamgeving 3, Den Ham.
Bron : Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

Derk is geboren in 1752.
Bron:Doopboek van de Hervormde Kerk 1704-1812 te Den Ham
Gemeente Den Ham, Sectie A Magelde en Hammerflier

 

Het doopboek van de N.H. kerk te Den Ham van 1704-1812 vertelt ons het volgende:
Derck is op 2 juli 1752 gedoopt als zoon van Jan Derks en Elizabeth Hermens op de Plaggemars. Hermen is op 9 juni 1754 als zoon van Jan Derks en Elizabeth Hermens op de Plag(ge)mars t'Noortmeer. Hieruit mag men concluderen dat Derk en Herm  broers waren.

Helaas heb ik niet kunnen vinden wanneer hun vader Jan Derks geboren is en hoe hun vader heette. Naar alle waarschijnlijkheid komt hij van een ander erve. Als je genoemd doopboek doorbladert kom je ook een familie tegen die ook op den Plaggemars in ’t Noortmeer geboren zijn. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat Jan Derks uit deze familie afkomstig is.

Kadasterkaarten openen zich in een extra tabblad
Dat betekent ook dat U eerst de tabbladen sluit voordat U verder gaat

In de buurtschap Noordmeer aldaar pacht Jan Tonnisz in 1683 een boerderij die in eigendom is van de Vrouwe van Mennigeshave.

(OPM: Op de onderstaand kadastrale kaart uit 1832 wordt de naam Munnigjeshaven gebezigd terwijl in het boek "De havenzathen in Salland van A.J.Gevers en A.J. Mensema op een kaart uit 1825 de naam Mennigjeshave is genoteerd. De bijgaand foto spreekt ook van Mennigeshave)

Kadastrale kaart Gemeente Den Ham, Sectie E 2e Blad Munnigjeshaven

Mennigeshave, afgebroken in 1834, is in die tijd een bekende havezate in Den Ham, bewoond door de adellijke familie Van Rechteren.
Op het landgoed van de havezate staat een aantal boerderijen.

 

Hiernaast links: een kaart van Mennigeshave

De boerderij die Jan Tonnisz pacht, staat aan de plaggenmars aldaar. Jan en zijn gezin worden in 1683 al ‘Van de Plaggemars’ genoemd maar ‘Plaggemars’ wordt pas de officiële familienaam bij de registratie van familienamen.
Ha(e)rm wordt geboren in 1754 en woont ook in de buurtschap Noordmeer. Hij kiest in 1811 bij de door Napoleon verplichte naamsregistratie voor ‘Plaggenmars’ als familienaam (zie akte van naamgeving 140, Den Ham).

Al snel ontstaan er variaties op deze achternaam. Het begint al bij Harm Jansz zelf. Frappant is dat hij bij de doop van zijn zoon Derk als familienaam ‘Plaggemarsch’ opgeeft  (zonder ‘n’). Althans: zo komt het in het doopboek terecht (Doopboek van de Hervormde Kerk 1704-1812 te Den Ham). Een broer van zijn vader Harm Jansz, Derk Jansz in de buurtschap Magele bij Den Ham, neemt ook de naam Plaggenmars aan maar hij schrijft zijn achternaam volgens de akte van naamgeving in 1811 als ‘Plaggemars’, dus zonder ‘n’(akte van naamgeving 3, Den Ham). Ook daarop ontstaat weer een variatie. In de kadastrale atlas van 1832 wordt de naam van deze Derk  als ‘Plaggenmars’ geschreven.Zeker is wel dat de oorspronkelijk naam Plagge(n)mars is. De ‘ch’ is later toegevoegd.

Uiteindelijk krijgt de achternaam twee verschillende hoofdvormen. Grof gezegd dragen de nazaten in Den Ham en Wierden en omstreken de achternaam ‘Plagge(n)mars’ en de nazaten die in Ambt Hardenberg (Bergentheim, Sibculo en Mariënberg) gaan wonen, de naam ‘Plaggenmarsch’

Nog even dit:

Op 19 december 1846 emigreerde Jan Plaggemars (hier weer geschreven zonder ’n’) naar Michigan USA.

Dit echtpaar heeft eerst in Sibculo (Ambt Hardenberg) gewoond. Zijn ze later naar Hulsen verhuisd (gem .Hellendoorn)?In Sibculo wordt zijn fam. naam als Plaggenmarsch geschreven, terwijl de moeder Jennigjen Husjan genoemd werd. In Hulsen heette de vader Jan Plaggenmars en de moeder Jennigje Horstman of Horstjan.
Dit echtpaar verhuisde van daaruit naar Amerika met hun twee overgebleven zonen vanuit Rotterdam door Hellevoetsluis met de ' Barque Isabella’.
Zij kwamen op 19 december 1846 aan in New York en arriveerden in maart 1847 in Michigan. Volgens de passagierslijst was zowel vader Jan alsook moeder Jenneken Horstjan tijdens hun inscheping 60 jaar terwijl zoon Hendrik Jan 24 jaar en Harm 19 jaar waren

Captain J.Francis Kelly:Some of these groups (emigranten),including Jan Rabbers and Willem Kremers, left the others in Buffalo, and walked to the "Kolonie",over ice floats at Niagara Falls, arriving in Michigan in early March of 1847.The trip took 65 days. (zie ook hieronder figuur opent zich als PDF)

Passagierslijst Barque Isabella

Hieronder een citaat uit een samengesteld boek van A. van der Linde. (zie ook http://www.plaggenmars.nl/boek 202/web/boek 202.htm)

Plaggemars, Jan Harmszoon, geboren 15 augustus 1783 te den Ham, landbouwer, gehuwd, Geref. 7 oktober 1846 naar Noord Amerika.
HorstJan, Jenneken, geboren 12 september 1785 te den Ham, echtgenote, 7 oktober 1846 naar Noord Amerika.
Plaggemars, Hendrik Jan, geboren in augustus 1822 te Ambt Hardenberg, landbouwer, ongehuwd, zoon, 7 oktober 1846 naar Noord Amerika.
Plaggemars, Harmen Jan, geboren 6 februari 1827 te Hellendoorn, ongehuwd, zoon, 7 oktober 1846 naar Noord Amerika.

Dit gezin heeft in HULSEN gewoond en is vertrokken naar BUFFALO in Noord Amerika.

Bron: Boek over geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Dorp Hellendoorn naar authentieke gegevens samengesteld door A. van der Linde

Mensen met de familie naam Plaggemars hebben zich in de loop der jaren veelvuldig verspreid over heel Amerika.