Voorwoord

De hier volgende verhalen en dagboekfragmenten zijn  ontleend aan getuigenissen en particuliere dag­boeken.
Vooral de dagboekfragmenten zijn afkomstig , in origineel of in fotokopie, van het Rijks­instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam.
Op een en­kele uitzondering na zijn alle er in voorkomende persoonsnamen gewijzigd; in enkele gevallen zijn ook enige andere, op zichzelf onbetekenende veranderingen aangebracht opdat de schrijvers de anonimiteit zouden behouden waarop zij recht hebben.
Ter wille van de duidelijkheid is voorts de zinsopbouw hier en daar verbeterd, zijn verschillende afkortingen ongedaan gemaakt, is soms een enkel woord toegevoegd,.

Deze fragmenten zijn gebaseerd op een selectie, verricht door T.M. Sjenitzer-van Leening, litt. dra, wetenschappelijk mede­werkster van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Samen geven deze dagboekfragmenten een uiterst indringend en gevarieerd beeld van wat het Nederlandse volk in die afschuwelijke tijd heeft moeten ondergaan. 
Uitspraak van Drs. Paape, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie